Terug naar overzicht

Gemeente Roermond

Gemeente Roermond | 2018

Graphic design

Afvalwijzer voor gemeente Roermond, waarbij de focus lag op het terugbrengen van tekst. Afvalstromen worden zichtbaar d.m.v. iconen, zodat ook laaggeletterde inwoners worden bereikt.